ET to GO: Hollywood Stars Head to Washington

Published

In today's ET to GO: Hollywood stars head to Washington for the annual White House Correspondents' Dinner.